Internationella Klubben i Stockholm och Luculli Sällskap har nu gått samman.

Internationella Klubben i Stockholm och Luculli Sällskap har nu gått samman. Vi välkomnar alla Lucllis medlemmar såväl före detta medlemmar i Internationella Klubben i Stockholm som nya
och önskar många trevliga sammankomster tillsammans. Väl mött.

Carl Jan Granqvist          Lill-Lill Lundgren

Iréne Tegnander
Klubbmästare

Annonser