Samarbete med Stockholmskultur

Internationella klubben har haft ett första möte den 22 oktober under ledning av Carl Jan med föreningen Stockholmskultur i syfte att samarbeta med event.
Deltagare på det mötet från Internationella Klubben var Carl Jan Granqvist, Astrid Nordenstam, Iréne Tegnander, Max Roseneld, Lill-Lill Lundgren.
Från Stockholmskultur kom Rikard Högberg Ordf, Sverker Littorin V Ordf, Hans von Gaffron Generalsekreterare, Hans Wernstedt Skattmästare.

Inledningsvis handlar det om två event: Stockholm Culture Award den 16 mars där Internationella klubbens medlemmar som tidigare framgått inbjuds
och föredraget av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Sällskapet där Stockholmskulturs medlemmar inbjuds.

http://www.stockholmskultur.nu

De bästa hösthälsningar,

Max Jedevall Roseneld
Styrelsen

Annonser