Kardinalen Anders Arborelius

Onsdagen den 28 mars 2018 fick vi träffa denne omskrivne och omtalade man, Anders Arborelius, biskop och nu utnämnd till kardinal av påven i Rom.

Kanske den största händelsen inom Nordens katolska historia sedan Skänninge möte 1248, sade någon.

Han berättade lättsamt och oavbrutet under en timme för oss om sin tro, den katolska kyrkans utveckling i Sverige under de senaste årtiondena och om sin egen väg, som konvertit och munk i ett Karmeliterkloster i Skåne.

Frågorna kom haglade och alla ville sedan skaka han med kardinalen. Ögon tindrade och man undrar hur många konvertitämnen där fanns, som i hemlighet hoppades på att de kanske hade hållit en blivande påve i handen.

Christer Nottberg

Annonser